Yawal TM 75EI


System służy do wykonywania przeciwpożarowych ścian i drzwi o klasach odporności ogniowej od El 30 do El 60, które są stosowane jako przegrody ogniowe zewnętrzne i wewnętrzne. Profile wykonywane są w dwóch wariantach konstrukcyjnych różniących się stopniem wypełnienia komór kształtowników aluminiowych wkładami izolacyjnymi, ognioochronnymi. Rolę izolacji w profilach spełniają przekładki termiczne o szerokości 32 mm.
Możliwe jest także wykonywanie konstrukcji dymoszczelnych.


WŁAŚCIWOŚCI SYSTEMU

  • symetryczna budowa profili
  • klasyfikacja systemu jako dymoszczelny w klasie Sa, S200
  • klasyfikacja materiałów jako nierozprzestrzeniających ognia (NRO)
  • duży wybór rozwiązań konstrukcyjnych od ścian działowych poprzez witryny i drzwi jedno oraz dwuskrzydłowe (możliwa wersja z naświetlami i doświetlami)
  • wypełnienia z szybami jedno i dwukomorowymi
  • szeroki wybór dostawców szyb przeciwpożarowych
  • nowe wkłady izolacyjne poprawiające współczynnik przenikania ciepła

 

ikona parametry akustyczne

Parametry akustyczne
Rw = 30-40dB 

 

ikona zakres szklenia

Zakres szklenia
8-62 mm

 

ikona odporność na wiatr

Odporność na obciążenie wiatrem
klasa C1

 

ikona głębokość zabudowy

Głębokość zabudowy
drzwi 75/82 mm
okno stałe 75/82 mm